Információ

SZÁLLÍTÁS

A készleten lévő termékek a futárnak történő átadás utáni 24-48 órában kiszállításra kerülnek. Cégünk számos európai alkatrész forgalmazó készletét elérhetővé teszi az Ön számára, így a szállítási határidők változóak. Gyári és egyedi rendelések szállítási idejei eltérőek lehetnek (átlagosan 1-5munkanap). A szállítási díjak minden esetben súly és méret alapján kerülnek meghatározásra.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

 1. A szolgáltatás megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit.
 2. A Frihed Parts Kft (Szolgáltató) fenntartja magának a jogot jelen közlemény megváltoztatására. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közleményt.
 3. A Szolgáltató alapvető célja a látogatók személyes adatainak védelme, a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, így a Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki.  A megrendeléssel a vásárló kifejezetten hozzájárul személyes adatainak továbbításához a kiszállítást végző cég felé.
 4. Törvényi felhatalmazás alapján a Szolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.
 5. A szolgáltató az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.
 6. A felhasználó felelős minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
 7. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így az alábbiakkal: 
  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; 
  A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve.
 8. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT WORLD FORMÁTUMBAN
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT PDF FORMÁTUMBAN

Adatvédelmi engedély szám: FRIHE636173929396126435

 

VISSZÁRÚ KEZELÉSE
A visszaküldött termékeknél a sértetlen csomagolású és be nem próbált alkatrészeket tudja cégünk újraértékesíteni. ( sértetlen csomagolás és a hiánytalan cikkszám matrica )  
A termékek visszárúzási menetét gyorsítja a visszáru formanyomtatvány hiánytalan kitöltése!
A termékeket a vásárlást követő 10 munkanapon belül tudjuk visszavenni! Beépített terméket nem áll módunkban visszavenni.
Gyári- és egyedi rendeléses termékek visszárúzása eseti elbírálás alá esnek!

Cseredarab visszaküldésének szabályai
A cseredarabot az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni. A csomagolás és az azonosító címke nem lehet sérült, szakadt, hiányos.
A cseredarabon nem lehet külsérelmi nyom.
A cseredarabnak megtisztított állapotúnak kell lennie és semmiképpen nem lehet veszélyes anyaggal szennyezett (pl.olaj, kenőzsír, fagyálló stb.)
A cseredarabnak összeszerelt állapotúnak és hiánytalannak kell lennie, és 100%-ban meg kell egyeznie az új alkatrésszel.
VISSZARÚ FORMANYOMTATVÁNY XLS FORMÁTUM
VISSZARÚ FORMANYOMTATVÁNY PDF FORMÁTUM

GARANCIÁLIS IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

Szükséges okmányok, mérések, alkatrészek:

 • kitöltött GARANCIÁLIS BEJELENTŐLAP XLS FORMÁTUMGARANCIÁLIS BEJELENTŐLAP PDF FORMÁTUM
 • a garanciális termék számlája vagy annak másolata
 • a gépjármű forgalmi másolata, illetve alvázszáma, motorszáma, évjárata, márkája, típusa
 • a garanciális igény tárgyát képező alkatrész
 • elektromos alkatrészeknél, dízel részegységeknél, lengéscsillapítóknál mérési jegyzőkönyv
 • akkumulátoroknál jótállási jegy

ELLÁLÁSI JOG

 • a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg (Korm. rendelet 4. § (1) bek.)
 • a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától számított 8 munkanapon belül, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig (Korm. rendelet 4. § (2) bek. a) pont),
 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától 8 munkanapon belül, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig (Korm. rendelet 4. § (2) bek. b) pont), és
 • a fogyasztó írásban történő elállása esetén elegendő, ha nyilatkozatát az elállási határidőn belül elküldi (Korm. rendelet 4. § (4) bek.), és
 • a vállalkozás a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül fizeti vissza (Korm. rendelet 4. § (5) bek.), és
 • a fogyasztó kizárólag a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket viseli (Korm. rendelet 4. § (6) bek.), és
 • a vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését (Korm. rendelet 4. § (6) bek.), valamint
 • azon termékek megjelölése a 6.4.5.2 pontnak megfelelően, amelyeknél a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, feltéve, hogy értékesít olyan terméket (Korm. rendelet 5. §).